Varukorgen
0 artiklar, 0:-

Varukorgen
0 artiklar, 0:-

Murbyggning

Bender Megaloc, en fristående mur som alltid visar sig från sin vackraste sida, till lika stor glädje för dig själv som dina grannar eller förbipasserande beundrare. Lika enkel att bygga som vacker att se på. Tack vare en sinnrik konstruktion som låser blocken i varandra bygger du enkelt en stabil mur, i de allra flesta fall helt utan att gjuta och mura. Megaloc är en fristående mur som levereras med knäckt granitliknande yta på båda sidor.

Anvisning för murar högst 4 skift ovan mark.

Gräv ur en ca 40 cm djup och 60 cm bred ränna till murens grundläggning. Lägg i en fiberduk. Fyll på med ett ca 17 cm tjockt lager bergkross 0-35/40 mm eller liknande. Komprimera väl med hjälp av markvibrator. Avjämna med stenmjöl ca 3 cm tjockt att sätta betongplattorna i. Kontrollera med vattenpass och rätskiva att plattorna ligger horisontellt och stadigt.

Börja med att limma första murskiftet inklusive stolpelementet på betongplattan. Till halvsten delas ett antal block med kaprondell. Var noga med att använda skydd. Första skiftets ovansida skall nu ligga i marknivå. Fyll på båda sidor om muren med makadam, stenmjöl, jord eller liknande, beroende på om man önskar gräs, plantering eller stensättning närmast muren. Grundsättningen för muren är nu klar. Fortsätt försiktigt med att stapla och limma blocken till önskad höjd, högst 4 skift ovan mark med denna grundsättning. Stolpelementen bör byggas minst 1 skift högre än muren. Avsluta med att noggrant limma Bender Megatäck på muren och Bender Toppsten på stolpelementen. För att avsluta Megalocmuren utan stolpelement kan Megawall hörnsten användas som då skall delas på mitten. För att bygga 90º hörn utan stolpelement kan Megawall slutsten användas.

Använd Benders PU-lim eller liknande vid limning.

Anvisning för murar högst 10 skift ovan mark

Gräv ur en ca 35 cm djup och 80 cm bred ränna till murens grundläggning. Lägg i en fiberduk. Fyll på med ett ca 20 cm tjockt lager makadam 16 - 32 mm eller liknande. Komprimera väl med hjälp av markvibrator. Väg av noggrant och gjut en plan grundsula av betong, 15 cm tjock och 60 cm bred (betongkvalitet K25). Armera med 2 st 10 mm armeringsjärn. Låt grundsulan härda några dagar.

Märk ut där vertikal armering skall placeras. Använd Megaloc-blocken som mall. Borrning i grundsulan ska med denna murhöjd ske på cc 1000 mm mellan hålen. Borrdjup ca 120 mm Ø 12 mm. Slå ned armeringsjärnet Ø 10 mm i de förborrade hålen. Längden på armeringsjärnet bestäms av höjden på muren. Använd expanderbruk av fabrikat: Optiroc eller Finja till armeringen. Limma fast första murskiftet inklusive stolpele-mentet på betongsulan. Använd Benders PU-lim eller liknande vid limning Kontrollera då och då med vattenpass att blocken ligger horisontellt. Till halvsten delas önskat antal block med kaprondell. Var noga med att använda skydd. Bygg vidare till önskad höjd. Fyll på med expanderbruk runt armeringsjärnen efter varje skift. Kapa armeringsjärnet jäms med översta skiftet. Avsluta med att noggrant limma Bender Megatäck på muren och Bender Toppsten på stolpelementen.

Anvisning för murar högst 15 skift ovan mark

Gräv ur en ca 40 cm djup och 100 cm bred ränna till murens grundläggning. Lägg i en fiberduk. Fyll på med ett ca 20 cm tjockt lager makadam 16 - 32 mm eller liknande. Komprimera väl med hjälp av markvibrator. Väg av noggrant och gjut en plan grundsula av betong, 20 cm tjock och 80 cm bred (betongkvalitet K25). Armera med 4 st 10 mm armeringsjärn. Låt grundsulan härda några dagar.

Märk ut där vertikal armering skall placeras. Använd Megaloc-blocken som mall. Borrning i grundsulan skall med denna murhöjd ske på cc 600 mm mellan hålen. Borrdjup ca 150 mm Ø 12 mm. Slå ned armeringsjärnet Ø 10 mm i de förborrade hålen. Längden på armeringsjärnet bestäms av höjden på muren. Använd expanderbruk av fabrikat: Optiroc eller Finja till armeringen. Limma fast första murskiftet inklusive stolpele-mentet på betongsulan. Använd Benders PU-lim eller liknande vid limning Kontrollera då och då med vattenpass att blocken ligger horisontellt. Till halvsten delas ett antal block med kaprondell. Var noga med att använda skydd.

Bygg vidare till önskad höjd. Fyll på med expanderbruk runt armeringsjärnen efter varje skift. Kapa armeringsjärnet jäms med översta skiftet. Avsluta med att noggrant limma Bender Megatäck på muren och Bender Toppsten på stolpelementen.

För fullständig anvisning med text & bilder se:

Benders - Megawall projekt, läggningsanvisning