Varukorgen
0 artiklar, 0:-

Varukorgen
0 artiklar, 0:-

Kvalité

Rönngrens arbetar idag enligt de krav som ställs. Vi är som enda företag i Gävleregionen också medlemmar och diplomerade i branschens intresseorganisation Trädgårdsanläggarna i Sverige. Läs mer på www.tradgardsanlaggarna.se

För att få vara medlemmar i Trädgårdsanläggarna måste Rönngrens uppfylla och förse förbundet enligt dessa punkter.

•En utförlig verksamhetsbeskrivning.
•Upplysa om företagets försäkringar (t.ex. entreprenadförsäkring).
•Ansluten till kollektivavtal (medlemskap i SLA) alternativ ”hängavtal”.
•Förse förbundet med tre stycken företagsreferenser.
•Ha en upparbetad stabil ekonomisk bas, samt att verksamheten som bedrivs är seriös, det vill säga att de betalar arbetsgivaravgifter, moms och skatt.
•Att samtliga uppdrag utförs fackmannamässigt.
•Att företaget företräds av en person med branschkompetens.
•Att företaget har varit verksamt under minst tolv månader och har ett bokslut.

Kvalitet

Rönngrens strävar alltid efter kvalitet i sitt arbete och företaget skall alltid leverera efterfrågad kvalité till sina kunder. Företaget och dess personal är under ständig utveckling, med detta utvecklas även våra tjänster och vi strävar alltid efter att kunna ge högre kvalité.

Kvalitet & miljö - Rönngrens

Miljö

Rönngrens strävar alltid för en hållbar miljö.
Företaget skall med allt arbete i möjlig mån använda miljövänliga produkter, källsortera avfall och återanvända material. företaget ska även undvika onödiga transporter för ett minskat avgasutsläpp.

Rönngrens strävar alltid för en hållbar miljö
Rönngrens strävar alltid för en hållbar miljö