Varukorgen
0 artiklar, 0:-

Varukorgen
0 artiklar, 0:-

Köp- och leveransvillkor

Priser
Vi reserverar oss för eventuella sortiments-, pris- och momsförändringar utom vår kontroll. Vi förbehåller oss rätten att justera priserna eller neka order om tryckfel förekommer. Vi lämnar alltid information om priset justeras uppåt och kund har då rätt att ändra eller avboka beställningen. Vi lämnar inga generella rabatter. Vid större mängd lämnar vi gärna en offert. Priserna på hemsidan gäller fritt levererat Rönngren Mark & Trädgård, Kryddstigen 9, Gävle. Transportkostnad tillkommer om ni önskar utkörning. Vid avhämtning lastar vi på angiven bil/släp, kunden ansvarar själv för att inte lastvikten överskrids. Vid avhämtning ingår ej plockning. För plockning tillkommer 200: -. För direktfrakt från fabrik lämnas offert på fraktpriset.

Betalning

Betalning sker i butik eller via faktura i samband med beställning.Vi förbehåller oss rätten att göra sedvanliga kreditupplysningar. Materialet är Rönngren Mark & Trädgårds egendom tills full likvid erlagts.

Lastpallar/Emballage

För lastpallar, trä, och pallkragar debiteras 132: - vid köp.

Pallbrytningskostnad

Vid direktleverans från fabrik tillkommer 250: - vid varje bruten helpall.

Leverans

Kontrollera godset noga tillsammans med chauffören vid godsmottagandet. Chauffören skall göra en notering på fraktsedeln om godset är skadat. Kontakta oss så kan vi byta ut skadade varor.
Tänk på att våra lastbilar är tunga och i vissa fall har släp. Markskador som uppstår då lossning sker på av kund angiven plats, ersätts ej. Lossningen gäller för en angiven plats. Om lossning ska ske på flera platser debiteras detta. Om chauffören anser att anvisad plats är oåtkomlig förbehåller vi chauffören rätten att lossa godset på närmast lämpliga plats. Exakt tidpunkt för leverans går ej att ge. Om leverans ej kan ske pga. att ni är oanträffbara förbehåller vi oss rätten att debitera er för eventuella extrakostnader. Detsamma gäller ej uthämtade paket etc.

Reklamationer

Fel eller skador som upptäcks senare, efter mottagandet av godset, skall anmälas snarast, dock senast fem arbetsdagar efter att du mottagit leveransen. Redan monterat material och/eller efter eget arbete med produkten kan ej reklameras.

Returer

Vid returer står kunden för kostnaden av återfrakten, och en returavgift på 15 % av priset på produkten. Varorna skall levereras i oskadat, oöppnat originalskick. Beställningsvaror kan ej returneras. Poolsten specialbeställs till varje enskilt objekt och är därmed inte returnerbart.

Reservationer

Monteringsanvisningar och läggningstips är endast generella. Endast en anläggare på plats kan ge rätta råd anpassade efter era förutsättningar.
Toleranser på betongsten är tillåten +/- 2mm. Färgavvikelser mellan provstenar och stenmaterial kan förekomma. Vi reserverar oss för att någon vara kan vara tillfälligt slut i lager.

Kalkutfällning

Kalkutfällning sker i alla betongvaror. På färgade varor kan det ibland synas tydligare. Utfällning är inget fel och försvinner så småningom med naturens hjälp. Kalkutfällning är ej reklamerbart.

Garantier

Samtliga varor innefattas av garantier. Dessa garantier sträcker sig från 6 månader upp till 50 år beroende på vilken vara garantin avser. Vad garantin avser och hur länge den gäller meddelas vid kontakt. Garantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i varan vid leverans. Gäller det t.ex. handhavandefel eller felmontering måste vi debitera dig de kostnader som eventuellt uppstår i garantiärenden. Detta gäller även i de fall då något fel ej kan konstateras på varan eller då du orsakat skadan själv. Ditt kvitto är också ditt garantibevis. Förvara därför ditt kvitto väl då den krävs vid utnyttjande av garantin.

I övrigt gäller leveransvillkoren enligt ABM 92 och ABM 92 BR.