Varukorgen
0 artiklar, 0:-

Varukorgen
0 artiklar, 0:-

Kalkfläckar

När vita fläckar uppträder på färgade markstenar och murar av betong, den beryktade kalkutfällningen, är det ofta slut på den sanna glädjen över de vackra fäger stenarna hade när man köpte dem, och misstanken om produktionsfel är inte långt borta - dock för det mesta utan anledning.

Betongprodukterna består av sand, grus, cement och vatten. Cement bränns av lerjord och kalksten, och som alla naturliga råmaterial visar dessa ingridienser variationer i sin sammansättning, beroende på var det hämtats.
Genom porerna i den färdiga betongprodukten tränger vatten igenom i form av regn, kondensvatten eller dagg, och vattnet löser upp kalken.
Denna kalklösning vandrar till ytan, vattnet dunstar bort och kvar är en vit svårlöslig slöja, klakutfällning.

Genom regn och annan väderpåverkan bryts kalken med tiden ner och tvättas bort.
Kalkutfällningen försvinner alltså av sig själv efter ett tag.
Försök har visat att kalkutfällningar uppstår som mest inom 6-18 månader och därefter klingar av för att sedan inte återkomma.

ill man skynda processen kan man skura ytan med saltsyra som är utspätt med vatten i koncentrationen 1:10, och därefter högtryckstvätta ytan.
Tänk bara på att saltsyra är mycket giftigt för gräs och växter, samt orsakra rostangrepp på stålprodukter. Var därför noga så inte vattnet rinner ner i marken och tar död på trädrötter etc, samt att högtryckstvättens stänk orsakar skador.