Varukorgen
0 artiklar, 0:-

Varukorgen
0 artiklar, 0:-

Vår historia

Gävle Markplanering grundades 1972 av Runo Rönngren. Han hade då ett förflutet hos Lastbilscentralen i Gävle och var bl.a. arbetschef för lasarettsbyggets markarbeten i Gävle samt Flanör-fastigheten m.fl.

Runo hade kontor i hemmet i Hagaström, och hade hyrda förråd i olika källare i centrala Gävle. Verksamheten bestod av att utföra och sköta trädgårds- och parkmiljöer. Helmer Sjöstrand, Reine Söderström och Stig Hedman är några medarbetare som anställdes de tidiga åren.

Under andra halvan av 70-talet expolaterades flera bostadsområden i Gävle i samband med utlokaliseringen av Lantmäteriverket. Det byggdes bl.a. i Sätra, Andersberg och i Bomhus, och företaget hade flera större uppdrag i samband med det. Kring 1980 flyttade man in i sina nybyggda lokaler på Kryddstigen 9, där man alltjämt huserar.

Under 80- och 90-talen utfördes en stor del områdes-förnyelseprojekt och företaget har bl.a. ansvarat för gårdsförnyelse av hela Nordost i Gävle, Öster samt Vinddraget i Andersberg.
Dessutom växte Ericsson snabbt i Gävle och företaget var totalleverantör av markarbeten, snöröjning och barmarksskötsel.

Rune Rönngren grundade Gävle Markplanering 1972

1999 tog sonen Anders över verksamheten. Han är markingenjör och kom då närmast från en 11-årig tjänst på Scandiaconsults markavdelning, men har även ett förflutet på Tyréns i Stockholm där han framför allt arbetade med geoteknik.

Anders som växt upp med företaget "i huset" har arbetat där sedan liten, innan världen utanför lockade honom. Vid 34 års ålder var han dock mogen att axla ansvaret och blev då ägare och VD för företaget.

De första åren var Ericsson och Sandvik dominerande kunder. Man utförde bl.a. markarbeten för nya produktionsanläggningar för Ericsson, där Avaström är det största, då f.d. KF-lagret byggdes oim till fabrik i Gävle. Den entreprenaden varade i två år.
År 2001 var man nominerad som gasellföretag i regionen då man haft en kraftig tillväxt.

2003 tog man på entreprenad över all park- & trädgårdsverksamhet på Sandvik i Sandviken med övertagande av personal, maskinpark och lokaler, och man drev detta till 2012 då kunden valde att driva verksaamheten vidare i egen regi.
Verksamheten har sedan dess genomgått förändringar och en kraftig utveckling.
Man har med åren blivit allt mer specialiserade på park- & trädgårdsskötsel och kvalificerade anläggningsarbeten. Andelen villakunder har ökat och man utför varje år ett stort antal kvalificerade villaanläggningar.

Anders Rönngren tog över verksamheten 1999

Man gjorde en större om- och utbyggnad av fastigheten på Kryddstigen i Gävle och våren 2006 stod de klara, och Gävleregionens första mark- och stenbutik slog upp sina portar. Under året etablerade man som första företag i regionen även en konsultverksamhet inom trädgårdsbranschen.
Vi importerar egna naturstensprodukter, och levererar betongprodukter från alla Sveriges tillverkare, och har landets största sortiment.
2016 etablerades även försäljning av inomhusprodukter såsom bänkskivor för kök samt golv- och väggskivor i granit, marmor etc.
Man har relativt omfattande försäljningsverksamhet över hela landet via internet med egen webbutik för stenförsäljning, www.marksten.se

Vår ambition är att hela tiden erbjuda kvalificerad arbetskraft för de arbeten vi utför med utbildade trädgårdsmästare, erfarna anläggningsarbetare och kunniga säljare, och vi hävdar att vi är ett kunskapsföretag som framför allt annat erbjuder våra kunder vår kompetens. Vi vill rekrytera de bästa, och lärandemiljön är hög inom företaget.
Bland våra entreprenad- och konsultkunder finns kommunala förvaltningar och bolag, Länsstyrelsen, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och privata villaägare. Vår försäljning domineras av anläggningsföretag och privatpersoner. Företaget har under 2015 växt kraftigt, och man har en plan för fortsatt tillväxt de närmaste åren.

För att finna företagets kärna och dess egentliga själ får man dock söka sig tillbaka till kontorsrummet i hemmet på Lekgränd 4 i Hagaström i Gävle i början av 1970-talet. Det är den grund som Runo Rönngren lade då, som bildade fundamentet för den verksamhet man idag bedriver. "I fäders spår för framtida segrar.."

Vår butik vid Kryddstigen i Gävle - Rönngrens