Varukorgen
0 artiklar, 0:-

Varukorgen
0 artiklar, 0:-

Så beskär du buskar och träd

Beskäring

Under februari till april-maj är det tid att föryngringsbeskära många typer* av buskar och träd.

* De växter som inte ska beskäras nu är följande; björk, lönn, kastanj, avenbok, gulved, klätterhortensia, magnolia, valnöt, plommon, körsbär, prydnadskörsbär samt fruktträd med t ex fruktträdskräfta. Bättre tid för beskärning av dessa växter är under Juli-Augusti-September, dvs JAS.

Föryngringsbeskärning innebär ofta en ganska stark beskärning/nedskärning vilket gör att växten får många nya skott. En föryngringsbeskärning stimulerar alltså nytillväxt. Man kan med fördel dela upp en föryngring på några års sikt vilket skonar växten och skottillväxten blir inte så stark. Man tar bort ca 1/3 av de äldsta grenarna på en buske varje år. På fruktträden tas de äldsta fruktgrenar/partier med fruktved bort. De lägst hängande partierna får minst ljus vilket ger sämre fruktutveckling. Ta bort dessa, släpp istället fram nya skott vilka snart bildar ny fruktved. Vid en beskärning kan växten behöva lite extra gödsling under våren. Det är viktigt att notera att alla växter inte tål en alltför stark beskärning.

Sibirisk ärtbuske, berberis, forsythia, schersmin, tok, måbär, rosor, pil, snöbär, rönnspirea och syren är alla buskar som tål att starkt föryngringsbeskäras, dvs skäras ned till marken. Detta ska alltid göras på våren, dvs när buskarna ännu inte har fått sina blad. Man bör tänka på att all blomning uteblir eftersom växten under sommaren inte hinner bilda några blombärande skott. Man får vänta ett eller ett par år innan växten blommar igen.

Underhållsbeskärning är en lätt glesning av t ex en trädkrona. Man tar bort torra grenar, korslagda grenar, skadade partier samt grenar eller kvistar som växer inåt i kronan. Har trädet många vattenskott, dvs skott som växer rakt upp i kronan eller på stammen tas dessa bort helt centralt i kronan och på stammen. Längre ut på grenarna gallrar man bland skotten. Vattenskott är en indikation på att trädet blivit för hårt beskuret tidigare. Dessa skott har dålig infästning i stammens vävnad och blir inte så starka. Trädets rotsystem, som är intakt, svälter och skickar signaler till trädet att producera energi. Trädet behöver snabbt mer bladmassa som kan bilda energin och trädet bryter därför nya skott.

På buskar gallrar man bort de äldsta, grövsta grenarna för att ge mer plats, luft och ljus åt de yngre grenarna. På vårblommande arter är det klokt att vänta tills efter blomningen, t ex vår-försommarblommande spirea, try, forsythia, syren och rhododendron.. Beskär man tidigare under våren går man miste om blomningen, se ovan under föryngringsbeskärning.

Uppbyggnadsbeskärningen görs på unga buskar och träd. Den utförs alltid på våren och gärna under april när risken för frostknäppar är mindre. Uppbyggnadsbeskärningen av unga träd är mycket viktig för att få ett starkt träd med rätt grenvinklar som t ex orkar bära stora fruktskördar. På buskar sparar man de starkaste och mest välriktade skotten, ibland kan de behöva kortas in. Varje växt beskärs efter dess egna specifika egenskaper.

Vi har certifierad personal med Grönt Kort vilket innebär att man är godkänd beskärare av Riksförbundet Svensk Trädgård. Vi kan hjälpa till med all sorts beskärning.

Så beskär du buskar och träd
Så beskär du träd och buskar